Audyt Bezpieczeństwa IT

 

Audyt bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa IT w warstiwe:

 • Sieciowej
 • Bazodanowej
 • Systemowej
 • Aplikacyjnej

Dla naszych klientów oferujemy audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, który obejmuje zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony informacji przy utrzymaniu wysokiego poziomu.

Etapy analizy poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego:

  • analiza dokumentacji wraz z weryfikacją założeń,
  • analiza systemu informatycznego,
  • analiza procedur dostępu do informacji poufnych oraz eksploatacji infrastruktury IT
  • Badania, pomiary i testy
  • Opracowanie i przedstawienie raportu.

Co otrzymują Państwo o zleceniu naszej firmie audytu bezpieczeństwa IT?

Kompleksowy raport końcowy zawiera:

 • prezentację wyników audytu IT,
 • ocenę stanu bezpieczeństwa teraźniejszego w stosunku do pożądanego,
 • Analizę ryzyka przy stanie teraźniejszym oraz pożądanym,
 • Wytyczne potrzebne do poprawy poziomu bezpieczeństwa w Państwa infrastrukturze IT.

Rezultatem zlecenia nam audytu bezpieczeństwa IT jest obiektywna i rzetelna analiza stanu bezpieczeństwa elementów objętych analizą oraz wskazanie prawidłowych zmian niezbędnych w poprawie bezpieczeństwa systemu IT.